Partijen Nieuw Rotterdams Welzijn 2016 bekend en Huizen van de Wijk

De welzijnspartijen die vanaf januari 2016 in de Rotterdamse gebieden het Welzijn opnieuw gaan vormgeven, hebben in november de symbolische overeenkomst met de Gemeente Rotterdam getekend. Voor alle 14 gebieden (de voormalige deelgemeenten) heeft de Gemeente d.m.v. een aanbesteding de partners geselecteerd.

Voor Noord heeft Stichting Welzijn Noord, als hoofdaannemer, tezamen met de onderaannemers Buurtwerk Alexander, Centrum voor Dienstverlening, DOCK Participatie, Noord Plus, SOL-Ouderen en TOS de aanbesteding gegund gekregen, zoals dat heet.

Genoemde partijen opereren gezamenlijk onder de naam NOORDERBREEDTE.

Grote rol voor Rotterdammers zelf. In het nieuwe welzijn krijgen Rotterdammers een grote rol, bijvoorbeeld in één van de Huizen van de Wijk. Hier kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten, zelf activiteiten organiseren of aanschuiven voor een maaltijd. De activiteiten in een Huis van de Wijk sluiten aan bij de vragen van buurtbewoners. Vanuit Noorderbreedte zijn de buurthuizen De Mozaïek en De Propeller aangewezen als Huis van de Wijk.

Ogen en oren van de wijk. De welzijnsprofessionals zijn, samen met de bewoners de ‘oren en ogen’ van de wijk. Zij weten welke Rotterdammers hulp, ondersteuning of een duwtje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het op orde krijgen van de financiën of het vinden van een vrijwilliger om samen boodschappen mee te doen. Indien nodig verwijzen de welzijnswerkers door naar de Vraagwijzer, het CJG, het wijkteam of de huisarts.

Op dit moment werkt Noorderbreedte aan het werkplan 2016 en wordt de taakverdeling binnen de verschillende organisaties verder vorm gegeven.

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij informatie@stwn.nl

Welkom bij Welzijn Noord

In Rotterdam Noord is er voor kinderen en jongeren altijd wat te... Lees verder

Opening Huis van de Wijk

Op woensdag 11 mei worden de Huizen van de Wijk officieel geopend.... Lees verder

Unieke kans

Hoe zou jij het extra geld voor kunst in de wijk uitgeven?... Lees verder

Badkonijn dobbert rond in het Vroesenpark

Op woensdag 13 april was de feestelijke opening en tewaterlating van het badkonijn.... Lees verder

Het Vergeten Kind

Voor de activiteiten van het kinderwerk en tienerwerk vragen wij een kleine... Lees verder

Jongerenpanel

Rotterdam Noord heeft een Jongerenpanel voor en door jongeren van 16 t/m... Lees verder

Vraag maar raak

Spreekuur of groepsgesprek Misschien kun je geen stageplek of bijbaantje vinden. Of... Lees verder

Locaties

Huis van de Wijk –  Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 CG Rotterdam
Telefoon 010 466 37 34

Huis van de Wijk – de Propeller
Jacob Loisstraat 18
3033 RD Rotterdam
Telefoon 010 465 76 13

Huis van de Wijk – De Nieuwe Banier
Banierstraat 1
3032 PA Rotterdam
Telefoon 010 846 03 41